11 فروردین 1402
محمد رضا طبيبي

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشنده علوم اقتصادی و اداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 2574
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مذاکره در اسلام
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بررسی؛ مذاکره؛ اسلام
پژوهشگران محمد رضا طبیبی (نفر اول) ، تهمینه سادات ریوندی (نفر دوم)

چکیده

پیشرفت تکنولوژی و پدیده جهانی شدن سبب گسترده تر شدن ارتباط میان کشور ها شده است که لازمه ی داشتن یک ارتباط موثر و موفق شناخت فرهنگ کشور ها و ابعاد آن مانند دین است. فرهنگ اساسا آن بخش از محیط است که ساخته دست بشر است. بخشی که قابل تبادل بوده و از فعالیت های اجتماعی انسان و در ارتباط با جهان، الگو سازی، معنا بخشی و دانش آفرینی می کند. بخشی از این الگو ها مربوط به الگو ها و هنجارها و ارزش های دینی است که می تواند فعالیت هایی از قبیل مذاکره را تحت تاثیر قرار دهد. مذاکره نوعی ابزار ارتباطی بین دو طرف است که به منظور نیل به توافق درباره منافع مشترک و در عین حال متضاد به کار گرفته می شود. بنابراین هدف اصلی ما در این پژوهش بررسی مذاکره در اسلام است. روش مطالعه بررسی پژوهش های پیشین و نظریه ها در زمینه نگرش اسلام بر مذاکره می باشد. این تحقیقات حاکی از آن است که اسلام مذاکره را تنها با رعایت قیود خاص که منجر به حفظ عزّت مسلمانان می شود را می پذیرد در غیر این صورت مذاکره مجاز نیست.