11 فروردین 1402
محمد رضا طبيبي

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشنده علوم اقتصادی و اداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 2574
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
اهمیت هوش تجاری در ایجاد مزیت رقابتی پایدار
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
هوش تجاری,مدیریت دانش؛مزیت رقابتی پایدار
پژوهشگران محمد رضا طبیبی (نفر اول) ، مائده فرجی (نفر دوم)

چکیده

امروزه دنیای کسب و کار به سرعت در حال تغییر است و پیچیدگی های فرآیند های کسب و کار درک جامعی از محیط کسب و کار را برای مدیران دشوار نموده است.جهانی شدن,تجارت آزاد و بازار های رقابتی,ادغام ها و اکتساب ها و نوآوری در فن آوری,شرکت ها را برای بقا مجبور به تغییر استراتژی نموده است.در چنین شرایطی گردآوری و ارزیابی اطلاعات شرکت های رقیب در تدوین استراتژی نقش اساسی دارد.پژوهش ها نشان می دهد هوش تجاری اطلاعات تجاری را به صورت بهنگام,قابل اطمینان و کافی عرضه می کند و توانایی استدلال و درک مفاهیم نهفته در اطلاعات را از طریق فرآیند کشف و تجزیه و تحلیل اطلاعات امکان پذیر ساخته و مدیران را در درک بهتر موقعیت شرکت نسبت به رقبا توانمند می نماید.از این رو به کارگیری هوش تجاری برای درک و کنترل فرآیندهای کسب و کار و ایجاد مزیت رقابتی پایدار ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می رود.