11 فروردین 1402
شيلا اميدظهير

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و محیطی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بهداشت آبزیان
تلفن: 011-35305113
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان Protective effect of Thiamine on the lesions by experimental Lead poisoning in Gold fish (Carassius auratus)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله Journal of Veterinary Research
شناسه DOI
پژوهشگران شیلا امیدظهیر (ارائه دهنده پژوهش در سامانه)

چکیده

ثبت نشده‌است!