12 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي روابط ساختاري محرك ها و مشوق هاي توليد پايدار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تولید پایدار؛ دیماتل خاکستری؛ محرک ها و مشوق های پایداری
مجله نشریه مهندسی صنایع دانشگاه تهران
شناسه DOI 10.22059/jieng.2017.62208
پژوهشگران محمد اسلم حسین بر (نفر اول) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر دوم) ، مهرداد مدهوشی (نفر سوم)

چکیده

در پژوهش حاضر، عواملی بررسی می­شوند که شرکت ها را تشویق، ترغیب یا مجبور می کنند فرایندهای تولید را تغییر دهند؛ به گونه ای­که تبعات زیست محیطی و اجتماعی آن ها به حداقل برسد، اما برای شرکت ها صرفة اقتصادی نیز داشته باشد. تأکید این تحقیق بر روابط میان این محرک ها و تأثیرگذاری متقابل بر یکدیگر است. این پژوهش، توصیفی است و به صورت موردپژوهی در صنعت قطعات پلاستیک خودرو ایران انجام شده است. پس از شناسایی محرک های تولید پایدار، بومی سازی انجام گرفت و درنهایت، ده محرک تأیید شدند. سپس با استفاده از روش دیماتل خاکستری، تحلیل روابط محرک ها انجام گرفت. در محیط کلان، قوانین و رسانه ها و در محیط خرد، رقبا و مشتریان تأثیرگذارترین عوامل به­شمار می­روند. مزایا و منافع تجاری و شرکا و همکاران، آثار محرک های علی را به محرک های معلول منتقل می کنند. مدیران، صاحبان و کارکنان، تأثیرپذیرترین عوامل به­شمار می­روند.