18 خرداد 1402
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تثبیت باکتری جدا شده از شرق استان کردستان در آلژینات کلسیم برای جذب فلز نیکل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تثبیت، آلژینات کلسیم، نیکل، جذب زیستی، کردستان
پژوهشگران کژال آسیوس (نفر اول) ، سلمان احمدی اسب چین (نفر دوم)

چکیده

با نگاهی به نقش میکروارگانیسم ها در پروسه های گوناگون صنعتی و بیوتکنولوژی و با توجه به مزیت های استفاده از میکروارگانیسم های تثبیت شده، اهمیت تثبیت مشخص می شود. از جمله مزیت های تثبیت سلول میتوان به ممانعت از مهاجرت آزاد میکروارگانیسم ها در حین فرآیندها، بازیافت آسان و قابلیت استفاده مجدد از آن ها، افزایش کارایی میکروارگانیسم ها در انجام فرآیندها و افزایش پایداری سلول ها اشاره کرد. هدف از این پژوهش مطالعه جذب نیکل بر روی باکتری تثبیت شده در آلژینات کلسیم است. در این پژوهش، سلول های باکتریایی بر روی آلژینات کلسیم تثبیت گردید. از بین روش های تثبیت از روش آنتراپمنت و قطرک استفاده گردید. در ادامه تاثیر pH، زمان تماس و غلظت یون های فلزی بر جذب نیکل بررسی گردید و زمان تماس و pH مطلوب برای جذب سطحی نیکل بدست آمد. با توجه به اینکه گروه های فعال نقش اصلی در جذب فلزات سمی دارند می توان از ارگانیسم های حاوی این گروه ها استفاده نمود. نتایج این تحقیق نشان داد pH بهینه 6 بوده، زمان تعادل حدود 150 دقیقه ، ماکزیمم میزان جذب فلز بوسیله باکتری تثبیت شده در حدود 45/0 میلی مول بر گرم بوده است. باکتری مورد مطالعه از جنس میکروکوکوس بوده است.