11 فروردین 1402
رزيتا فتحي

رزیتا فتحی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 9125793087
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان اثر هشت هفته تمرين تناوبي و تداومي بر سطوح سرمي پروتئين شبه آنژيوپوئيتين 8 و نيمرخ ليپيدي دختران چاق 11 - 9 سال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
.
مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی
شناسه DOI 10.22124/JME.2019.3377
پژوهشگران عابدین خسروی (نفر اول) ، رزیتا فتحی (نفر دوم) ، مرضیه ثاقب جو (نفر سوم)

چکیده

.