10 فروردین 1402
رزيتا فتحي

رزیتا فتحی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 9125793087
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر 8 و 4 هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و کبدی نوروگلین-4 و نیمرخ لیپیدی موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
پژوهشگران سید پدرام روحانی دوست (دانشجو) ، رزیتا فتحی (استاد راهنما)

چکیده

.