10 فروردین 1402
رضا آقاپور

رضا آقاپور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
تلفن: 01135302608
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
دفاع رساله دکتری: مولفه های تأثیر گذار بر سبک زندگی خانواده از دیدگاه قرآن و حدیث
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مولفه های تأثیر گذار ، سبک زندگی، خانواده،قرآن و حدیث
پژوهشگران رضا آقاپور (دانشجو) ، سید علی اکبر ربیع نتاج (استاد راهنما) ، سید محسن موسوی (استاد مشاور) ، قربانعلی ابراهیمی (استاد مشاور)

چکیده

کیده سبک زندگی به عنوان شیوه ای که افراد و گروه ها در زندگی روزمره اتخاذ می کنند، منعکس کنند? ارزش ها و اهداف عالی یک نظام اجتماعی است. به طور طبیعی انتظار می رود که در یک جامعه دینی که بر اساس ارزش های الهی و توحیدی شکل گرفته است، مردم به شیوه ای زندگی کنند که نمایانگر ارزش ها و آرمان های مستتر در نظام فکری و ذهنی آن جامعه باشد. در این میان خانواده به عنوان یک نهاد مهم و اثرگذار در جامعه -که رکنی اساسی و مهم در نظام اجتماعی است- نقش مهمی در فرایند جامعه پذیری افراد دارد و می تواند با تأسّی به ارزش ها و آموزه های قرآن و حدیث، شیوه های مختلف زیستن را تجربه و به نسل های بعدی انتقال دهد؛ لذا با عنایت به اینکه سبک زندگی افراد، به ویژه خانواده ها، تحت تأثیر هجمه های تبلیغاتی جهانی در حال تغییر است، ضرورت دارد راه های تقویت سبک زندگی دینی برخاسته از قرآن و روایات شناخته شود و راه کارهای لازم برای تقویت بنیه خانواده از طریق اجرای سبک زندگی مناسب در جامعه دینی انجام پذیرد. ازاین رو هدف پژوهش حاضر این است که با روشی توصیفی-تحلیلی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای به بررسی مهم ترین مولفه های موثر در شکل گیری سبک زندگی خانواده از منظر اسلام بپردازد. نگارنده با تکیه بر سه مولفه «پوشش»، «اوقات فراغت» و «تغذیه و مصرف» درصدد است تمایز میان سبک زندگی خانواده اسلامی با دیگر سبک های زندگی را نشان دهد. تحلیل مولفه های مذکور با تکیه بر آیات و روایات حاکی از این حقیقت است که سبک زندگی اسلامی به خاطر تأثیر عوامل متعدد شیوه زندگی فرد مسلمان به ویژه در حوزه های یاد شده از شیوه زندگی فرد غیرمسلمان به طورقطع متمایز خواهد بود که این اختلاف ناظر به اختلاف فرهنگ ها و جهان بینی هاست. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش می توان مدلی از سبک زندگی خانواد? اسلامی در حوز?: «پوشش و عفاف»، «تغذیه و مصرف» و «چگونگی گذراندن اوقات فراغت» ارائه داد که با سبک زندگی غربی متفاوت بوده و نمایانگر فرهنگ و جهان بینی اسلامی باشد.