20 بهمن 1401
سيد هادي ناصري

سید هادی ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات
تلفن: 01135302472
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان يك رويكرد پارامتري براي حل مسأله برنامه ريزي چندهدفه كسري خطي فازي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی کسری خطی، برنامه ریزی فازی، برنامه ریزی چندهدفه
مجله پژوهش های نوین در ریاضی
شناسه DOI http://jnrm.srbiau.ac.ir/article_12855_fa.html
پژوهشگران سید هادی ناصری (نفر اول) ، ام کلثوم خزایی کوه پر (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله یک مسأله برنامه ریزی چندهدفه کسری خطی با متغیرها و بردار منابع فازی مورد مطالعه قرار میگیرد و الگوریتمی با رویکرد پارامتری جهت حل آن ارائه می شود. فرآیند حل پیشنهاد شده برای تعیین جواب بهینه مسأله مبتنی بر رویکرد پارامتری خواهد بود که این امر ضمن انطباق بیشتر جواب با واقعیت، اطلاعات جامع تری را در اختیار تصمیم گیرنده قرار خواهد داد. سادگی روش مطرح شده یکی از مزیت های الگوریتم پیشنهادی است که امکان درک مطلوب تر فرآیند حل را توسط کاربر فراهم می آورد. همچنین جهت توصیف فرآیند حل روش پیشنهاد شده، یک مثال عددی ارائه می شود.