20 بهمن 1401
سيد محمد متولي

سید محمد متولی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک هسته ای
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک هسته ای
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان Electrostatic solitary waves associated with relativistic nonextensive electrons in magnetized fusion plasma
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
magnetized plasma, ion-acoustic, relativistic electron-acoustic, q-nonextensive, KdV equation
مجله CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS
شناسه DOI https://doi.org/10.1002/ctpp.202000051
پژوهشگران سید محمد متولی (نفر اول) ، نوشین دشتبان (نفر دوم)

چکیده

Properties of nonlinear electrostatic solitary waves in a magnetized multicomponent system of plasma containing of warm fluid ions, weakly relativistic warm fluid electrons and q‐nonextensive distributed electrons using reductive perturbation method, have been surveyed. For this purpose, a KdV soliton type solution has been employed. The dependence of solitary wave structure, solitary wave maximum amplitude, and phase velocity of soliton on the plasma parameters is defined numerically.