20 بهمن 1401
سيد محمد متولي

سید محمد متولی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک هسته ای
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک هسته ای
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه سرعت فاز امواج سالیتونی یون آکوستیکی با ذرات دارای توزیع کاپا در پلاسمای MCF
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سالیتون، سرعت فاز، تابع توزیع کاپا، MCF
پژوهشگران مهدی میرزائی (نفر اول) ، سید محمد متولی (نفر دوم)

چکیده

در این پژوهش پلاسمای همجوشی از طریق محصورسازی مغناطیسی شامل ذرات دارای توابع توزیع کاپا مورد بررسی قرار گرفت. اثرات مقادیر مختلف پارامترهای کاپای الکترونی و پوزیترونی روی سرعت فاز امواج سالیتونی یون آکوستیکی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، سرعت فاز با افزایش زاویه بین جهت پخش موج و میدان مغناطیسی خارجی کاهش و با افزایش مقادیر پارامترهای کاپای الکترونی و پوزیترونی افزایش می یابد.