20 بهمن 1401
سيد محمد متولي

سید محمد متولی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک هسته ای
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک هسته ای
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی حالت یون داغ در واکنش همجوشی دوتریوم-هلیوم3
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
حالت یون داغ، همجوشی دوتریوم-هلیوم3، پارامترهای پلاسما، معادلات ذره و انرژی
پژوهشگران سید محمد متولی (نفر اول) ، فرشته فدایی (نفر دوم) ، آرمین تقی پور (نفر سوم)

چکیده

پژوهش هایی که امروزه بر روی واکنش همجوشی هسته ای با سوخت دوتریوم-هلیوم3 به عنوان یکی از واکنش های مهمِ همجوشی در حال انجام است، بسیار گسترده می باشند. ما در این کار برخلاف پژوهش های سابق که دمای یون و الکترون یکسان در نظر گرفته می شد، حالت یون داغ را برای واکنش همجوشی هسته ای با سوخت دوتریوم-هلیوم3 مورد نظر قرار داده و دمای الکترون و یون را متفاوت در نظر می گیریم. بر همین اساس، دستگاه معادلاتِ تعادل ذره و انرژی را برای این واکنش نوشته و پارامترهای پلاسما را با حل عددی این معادلات بدست آورده و بررسی می کنیم.