20 بهمن 1401
سيد محمد متولي

سید محمد متولی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک هسته ای
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک هسته ای
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه امواج سالیتونی در پلاسمای همجوشی توکامک شامل الکترونهای سرد و گرم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
همجوشی، توکامک، امواج سالیتونی، اختلال کاهشی
پژوهشگران سید محمد متولی (نفر اول) ، محمد مهدی میرزایی (نفر دوم) ، نوشین دشتبان (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله ویژگی سالیتونها در یک سیستم پلاسمای همجوشی توکامک شامل یونهای ثابت، پوزیترون سیالی گرم و دو دسته الکترون با دماهای گرم و سرد با توزیع نافزونور مورد بررسی قرار گرفت.