20 بهمن 1401
سيد محمد متولي

سید محمد متولی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک هسته ای
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک هسته ای
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه رانش جریان غیرالقایی توکامک در حالت پایدار
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
همجوشی هسته ای، توکامک، جریان غیر القایی، حالت پایدار
پژوهشگران فریناز شریفی (نفر اول) ، سید محمد متولی (نفر دوم) ، فرشته فدایی (نفر سوم)

چکیده

با درنظر گرفتن حالت القایی و غیرالقایی جریان برای راکتور همجوشی و همچنین مناسب ترین شیوه ایجاد جریان غیرالقایی و افزایش بهره انرژی در هر دو حالت، می توان حالت پایدار در راکتور را ایجاد نمود. پارامترهای پلاسما دارای اهمیت بسیاری در ایجاد حالت پایدار و افزایش زمان این پایداری دارند. در یک راکتور حالت پایدار، لازم است که تا حد امکان رانش جریان خارجی "I" _"CD" را کاهش داد. هرچه بازده جریان الکتریکی مقدار کمتری داشته باشد، مقدار بهره انرژی در حالت القایی و غیرالقایی بیشتر است. در این پژوهش، با توجه به اهمیت حالت غیرالقایی در راکتور، بهره انرژی همجوشی را در حالت القایی و غیرالقایی محاسبه کرده و اثر پارامترهای پلاسما را بر روی آن مورد بررسی قرار داده ایم.