20 بهمن 1401
سيد محمد متولي

سید محمد متولی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک هسته ای
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک هسته ای
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تزریق قرص سوخت بر چگالی پلاسمای دوتریوم-تریتیوم تحت آثار دیواره در راکتور توکامک
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
راکتور همجوشی، توکامک، دیواره، تزریق سوخت
پژوهشگران سید محمد متولی (نفر اول) ، میثم صفری (نفر دوم)

چکیده

دیواره راکتور همجوشی توکامک نقش مهمی در تعادل ذرات ایفا می کند و به منظور بررسی تعادل پلاسما در راکتور، آثار دیواره باید در نظر گرفته شود. در این مقاله به منظور محاسبه نرخ چگالی پلاسمای دوتریوم-تریتیوم در محیط های شامل سوخت در توکامک، مدل تعادلی ذرات تحت آثار دیواره ارائه شده است. با توجه به وابستگی چگالی پلاسمای سوخت به میزان تزریق و روش آن، با اعمال دو روش تزریق دمش گازی و تزریق قرص سوخت منجمد، نرخ چگالی پلاسما را تحت تحول زمانی مورد بررسی قرار داده ایم و به تاثیر تزریق قرص سوخت بر روی چگالی پلاسمای اصلی در راکتور توکامک پرداخته ایم.