20 بهمن 1401
سيد محمد متولي

سید محمد متولی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک هسته ای
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک هسته ای
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي مكان آشكارساز نقطه اي مجازي در آشكارساز HPGe تخت براي محدوده انرژي keV 661-13 با استفاده از چشمه هاي فيلتر كاغذي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قطه مجازی، چشمه فیلتر کاغذی، آشکارساز HPGe
مجله سنجش و ایمنی پرتو
شناسه DOI URL: http://rsm.kashanu.ac.ir/article-1-168-fa.htm
پژوهشگران یوسف رضایی (نفر اول) ، سید محمد متولی (نفر دوم) ، محمدرضا زارع (نفر سوم) ، محمدعلی محمدی (نفر چهارم)

چکیده

یکی از مهمترین ابزار در طیف سنجی اشعه گاما آشکارساز HPGe می باشد. مفهوم آشکارساز نقطه ای مجازی برای آشکارساز Ge(Li) مطرح شد. بر اساس این مفهوم، نقطه ای درون آشکارساز ژرمانیومی وجود دارد که می تواند به عنوان آشکارساز نقطه ای مجازی همه واکنش ها را میزبانی کند. اگر واقعاً چنین نقطه ای وجود داشته باشد که بتواند همانند زمانیکه که کل حجم آشکارساز در نظر گرفته می شود، پاسخگو باشد، ملاحظات هندسی مورد استفاده در کالیبراسیون آشکارساز بسیار ساده خواهد شد. این ساده سازی بخصوص در اندازه گیری اکتیویته بخش عظیمی از نمونه ها با اهمیت است. در این پژوهش، با ساخت چشمه های فیلتر کاغذی، به ارزیابی وابستگی مکان آشکارساز نقطه ای مجازی برای آشکارساز HPGe تخت در محدوده انرژی فوتون keV 661-13 می پردازیم.