20 بهمن 1401
سيد محمد متولي

سید محمد متولی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک هسته ای
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک هسته ای
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان كربن تراپي تومورهاي مغزي و اثر عناصر تشكيل دهنده فانتوم بر محاسبات دز با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کربن تراپی، تومور مغزی، قله ی براگ، شبیه سازی مونت کارلو
مجله علوم و فنون هسته ای
شناسه DOI 10.24200/nst.2021.1312
پژوهشگران ماریا احمدی (نفر اول) ، سید محمد متولی (نفر دوم) ، پیوند طاهرپرور (نفر سوم)

چکیده

به دلیل خصوصیات منحصر به فردی که از لحاظ مکان تخلیه ی دز برای کربن ها وجود دارد، این مطالعه به بررسی کربن تراپی تومورهای مغزی با استفاده از ابزار GEANT4 پرداخته است. برای دیدن اثر ماده ی فانتوم در محاسبات دزیمتری، سه فانتوم متشکل از بافت مغز، بافت نرم و آب در نظر گرفته شد. تومور کروی شکل در مرکز مغز در نظر گرفته شده و قله ی براگ در مرکز تومور محاسبه گردید. تفاوت مکان تخلیه ی دز برای هر سه فانتوم متفاوت بوده به طوری که این تفاوت برای فانتوم مغز و بافت نرم حدود 3 میلیمتر و برای بافت نرم و آب حدود 4 میلیمتر است. توزیع دز عمقی ذرات ثانویه نشان می دهد که فوتون ها بخش اعظم دز خود را نزدیک به سطح تخلیه می کنند، در حالی که برای ذرات آلفا و پروتون به عمق قله ی براگ وابسته است. همچنین دز تخلیه شده در تومور، بیش از صد برابر دز تخلیه شده در بافت سالم مغز و ده هزار برابر بیشتر از اندام هایی مانند غده-ی تیموس و تیروئید است. نتایج این پژوهش تایید می کند در طراحی درمان باید حداکثر تلاش برای استفاده از فانتوم های واقعی تر صورت پذیرد.