20 بهمن 1401
سيد محمد متولي

سید محمد متولی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک هسته ای
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک هسته ای
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شرایط دستیابی به اشتعال در راکتور توکامک خودپایدار
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
همجوشی، اشتعال، خودپایدار، توکامک
پژوهشگران لیلا رجبلو (نفر اول) ، سید محمد متولی (نفر دوم) ، قرشته فدایی (نفر سوم)

چکیده

از اهداف اصلی تحقیقات هم جوشی می توان به متعادل و خودپایدار ساختن یک راکتور هم جوشی اشاره کرد. بررسی غلظت ذرات آلفا نقش مهم و اساسی را در رسیدن به خود پایداری⸲ اشتعال و تولید انرژی هم جوشی اقتصادی ایفا می کند. در این پژوهش اثر حضور ذرات آلفا و مقادیر مختلف غلظت ذرات آلفا بر شرایط اشتعال⸲ مقدار کمینه همجوشی برای اشتعال و محدوده دمای اشتعال در پلاسمای هم جوشی D-T با استفاده از معادله توازن انرژی بدون حضور توان گرمایش کمکی⸲ مورد بررسی قرار گرفته است.