01 فروردین 1402
سام محمدي

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق خصوصی
تلفن: 9111119556
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

معرفی

زاده استان مازندران، شهرستان آمل در سال 1345. لیسانس حقوق قضایی (سال 1367)، فوق لیسانس حقوق خصوصی ( 1370) و دکتری حقوق خصوصی ( 1384)، هر سه از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. هم اکنون استاد تمام حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، دارای 56 مقاله علمی- پژوهشی، استاد راهنمای بیش از 60 و استاد مشاور بیش از 80 پایاننامه کارشناسی ارشد و استاد راهنمای 10 و استاد مشاور 14 رساله دکتری دفاع شده و استاد راهنمای 15 رساله دکتری در دست نگارش در حقوق خصوصی است. چند جلد کتاب نیز در زمینه حقوق نگاشته است.

تحصیلات

  • دکترای تخصصی حقوق خصوصی ، دانشگاه تهران ، ایران (1378 - 1384)
    عنوان رساله: تعهد به نفع شخص ثالث
بیشتر

علایق پژوهشی

  • حقوق مدنی- حقوق تجارت- آئین دادرسی مدنی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
اسماعیل وجدانی، سام محمدی، سید حسن حسینی مقدم (1401) چالش های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر ‏دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا مطالعات حقوق خصوصی: دوره 52 شماره 1; 213-233
2
داود آنامراد نژاد، سام محمدی، سید حسن حسینی مقدم (1400) ضرورت قانون گذاری در مدیریت موقعیت های تعارض منافع مطالعات حقوقی: دوره 13 شماره 4; 1-24
3
محمد فرزانگان، سام محمدی، سمیه ظهوری (1400) واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی ‏ مطالعات حقوق خصوصی: دوره 51، شماره 3; 505-522
4
hamid abhari, Sam Mohammadi, elham adelifar (2021) سیر تاریخی ابلاغ و دادرسی الکترونیکی در ایران تاریخ پزشکی: 1; 179-193
5
6
سام محمدی، سید حسن حسینی مقدم (1396) "بررسی فقهی حقوقی اعلام اراده در اعمال حقوقی" پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: سال سیزدهم، شماره 47; 115-138
7
سام محمدی، حسین کاویار (1395) تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: دوره 12، شماره 44، تابستان 1395; 115-138
مقاله ارائه‌شده
1
احسان نعمتی، سام محمدی، سید حسن حسینی مقدم (1398) نقض حقوق مالکیت فکری هنرمندان از سوی اپراتورهای تلفن همراه در قالب آهنگ پیشواز نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، ایران¡ شیراز
2
احسان نعمتی، سام محمدی، سید حسن حسینی مقدم (1398) امکان سنجی حمایت از آفرینش های فکری ارائه شده در قالب سخنرانی با تأکید بر حقوق موضوعه کشور ایران و کنوانسیون برن نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، ایران¡ شیراز
3
سید حسن حسینی مقدم، سام محمدی، احسان نعمتی (1398) ناکارآمدی حل و فصل اختلافات در پروژه های عمرانی از طریق داوری وفق ماده 53 شرایط عمومی پیمان اولین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
سام محمدی (1399) آئین دادرسی مدنی؛ دادرسی و وارسی شابک:ISBN:978-622-225-426-1
2
سید حسن حسینی مقدم، سام محمدی (1398) آفرینش اثر حقوقی با اعلام اراده شابک:9786222253622
3
سام محمدی، سید حسن حسینی مقدم، محسن ولی نیا پاشا (1398) حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران شابک:978-622-225-005-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!