09 مرداد 1400

سام محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق خصوصی
تلفن: 9111119556
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی حقوق خصوصی ، دانشگاه تهران ، ایران (1378 - 1384)
    عنوان رساله: تعهد به نفع شخص ثالث
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
سام محمدی، سید حسن حسینی مقدم (1396) "بررسی فقهی حقوقی اعلام اراده در اعمال حقوقی" پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: سال سیزدهم، شماره 47; 115-138
مقاله ارائه‌شده
1
احسان نعمتی، سام محمدی، سید حسن حسینی مقدم (1398) نقض حقوق مالکیت فکری هنرمندان از سوی اپراتورهای تلفن همراه در قالب آهنگ پیشواز نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، ایران¡ شیراز
2
احسان نعمتی، سام محمدی، سید حسن حسینی مقدم (1398) امکان سنجی حمایت از آفرینش های فکری ارائه شده در قالب سخنرانی با تأکید بر حقوق موضوعه کشور ایران و کنوانسیون برن نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، ایران¡ شیراز
3
سید حسن حسینی مقدم، سام محمدی، احسان نعمتی (1398) ناکارآمدی حل و فصل اختلافات در پروژه های عمرانی از طریق داوری وفق ماده 53 شرایط عمومی پیمان اولین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
سام محمدی (1399) آئین دادرسی مدنی؛ دادرسی و وارسی شابک:ISBN:978-622-225-426-1
2
سید حسن حسینی مقدم، سام محمدی (1398) آفرینش اثر حقوقی با اعلام اراده شابک:9786222253622
3
سام محمدی، سید حسن حسینی مقدم، محسن ولی نیا پاشا (1398) حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران شابک:978-622-225-005-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!