06 فروردین 1402
محمد مهدي شاهمرادي فريدوني

محمد مهدی شاهمرادی فریدونی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
تلفن: 011-35302604
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
معیارشناسی معروف در آیات امر به معروف
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
معیارشناسی معروف در آیات امر به معروف
پژوهشگران محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (سخنران)

چکیده

معیارشناسی معروف در آیات امر به معروف