16 خرداد 1402
محمد مهدي شاهمرادي فريدوني

محمد مهدی شاهمرادی فریدونی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
تلفن: 011-35302604
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه تهران ، ایران (1391 - 1396)
  • فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه تهران ، ایران (1387 - 1390)
  • لیسانس علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه تهران ، ایران (1383 - 1387)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، حمیرا مرادی مقامی (1401) مبادئ التربیة الأخلاقیة فی التعالیم العلویة مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة و الانسانیة: 59; 23-35
2
عباس حسن عبدالامیر خلف، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، علی اکبر ایزدی فرد (1401) السیاق القرآنی بین ضوابط النص و مقتضیات المقام (تفسیر بحارالانوار الجامعه لدرر الائمه الاطهار للمجلسی الجزء الاول مثالا) دراسات اسلامیة معاصرة: 35; 493-510
3
حمیرا مرادی مقامی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1401) طرق التربیة الروحیة فی المعارف العلویة مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة و الانسانیة: 58; 977-988
4
نجمه عمویی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1401) التناص القرآنِی فی دعاء کمیل بن زیاد النخعی دراسات اسلامیة معاصرة: 33; 341-354
5
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، زهرا مقدس آهنگری (1401) شبکه سمات العوامل المؤثرة فی الرزق من منظور القرآن الکریم آداب الکوفة: 52; 559-578
6
Mohammad Mahdi Shahmoradi Fereidouni, Kothar Ranjbari (2021) The Semantics Analysis of the Effective Factors on Safety Development in the Point of View of Qur’an international journal of multicultural and multireligious understanding: 9; 197-209
7
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400) إعادة القراءة لأسس دلالة المعجزة على صدق النبوّة مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة: 60; 709-732
8
مجتبی خوشرنگ، علی محمد میر جلیلی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1399) روش شناسی تفسیر آیات عصمت انبیاء الهیات قرآنی: 14; 39-62
مقاله ارائه‌شده
1
فائزه رمضانیان، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، سید مهدی رحمتی (1401) تربیت اخلاقی در جهت زمینه سازی برای ظهور در قشر جوان با تکیه بر کلام مقام معظم رهبری و امام خمینی(ره) گفتمان مهدویت در تمدن اسلامی، ایران¡ رشت
2
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، فائزه پور حیدر (1401) راهکارهای تامین امنیت معنوی در نهج البلاغه اولین همایش ملی تاثیر نهج البلاغه در زندگی، ایران¡ بابلسر
3
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، راضیه شکوهی شورمستی (1401) ترسیم عدالت در جامعه از دیدگاه نهج البلاغه برمبنای استراتژی داده بنیاد متنی همایش بین المللی عدالت از منظر امیرالمؤمنین(ع)، ایران¡ اراک
4
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، حمیرا مرادی مقامی (1401) تبیین مبانی قرانی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی نخستین همایش ملی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر مولفه های شخصیتی، ایران¡ بابلسر
5
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، سیده صدیقه یوسفی (1400) بینامتنی واژه صبر در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله) با قرآن کریم همایش ملی قرآن و ترجمه، ایران¡ قم
6
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، محمد رضا انتظاریان جویباری (1399) شبکه مضامین در الگوی مفهومی آزادی مبتنی بر سبک زندگی قرآنی سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی، ایران¡ بابلسر
7
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1397) بررسی وعده قرآنی «نصرت الهی» با تاکید بر اندیشه مقام معظم رهبری دوازدهمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی، ایران¡ آمل
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
عبدالله جاسم محمد، محسن نورائی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1401) السجدة فی القرآن من منظور المفسرین المعاصرین: حقیقتها وأحکامها
2
محمد زکی جواد، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1401) تطور التفسیر فی العرا ق
3
فاطمه آقابراریان، زینب السادات حسینی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400) بررسی سور تبارک از طریق روش ساختاری و همگونی محتوایی آن ها
4
مریم پسندیده پور، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400) مرگ در هندسه تصویری قرآن
5
زهره فرجی، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400) تحقق اراده انسان در تفاسیر معاصر با تأکید بر اراده اجتماعی
6
محسن داییی زاده، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400) ارائه الگوی مناسب برای انس با قرآن از طریق حفظ
7
نسرین آقابابایی، محمد تقی اسماعیل پور معلَم، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400) تاثیر شناخت انسان بر تربیت فردی و اجتماعی با تاکید بر آموزه های قرآنی
8
فائزه زارعین، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1399) کاربست عملی نظریه زوجیت و همگروهی سوره هادر فهم قرآن (مورد کاوی اجزاء 27 و 28 قرآن کریم)
9
سیده فاطمه اکبرزاده کوهی خیلی، مهدی تقی زاده طبری، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1399) تجسم اعمال از منظر آیات و روایات با تاکید بر دیدگاه علامه حسن زاده آملی
10
فاطمه قنبری مصیر، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1398) برداشت های تربیتی آیات گفتگوی بهشتیان با دوزخیان در قرآن کریم
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1401) بررسی مقام نبوت در هنگام ظهور دانشگاه علوم قرآنی مشهد
2
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1401) معیارشناسی معروف در آیات امر به معروف دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد
3
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1401) معیارشناسی معروف در آیات امر دانشکده الهیات دانشگاه مازندران
4
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400) بازخوانی دیدگاه علامه طباطبایی(ره) پیرامون نزول قرآن دانشکده الهیات و معارف اسلامی
5
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400) معیارشناسی مثلیت در آیات تحدی قرآن دانشکده الهیات و معارف اسلامی
6
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400) دلالت معجزه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
7
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1399) فرایند تحدی با قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
8
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1397) انسان و سرنوشت دانشکده الهیات و معارف اسلامی

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه علوم قرآن و حدیث (1399 - 1401)
بیشتر