06 فروردین 1402
محمد مهدي شاهمرادي فريدوني

محمد مهدی شاهمرادی فریدونی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
تلفن: 011-35302604
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
بازخوانی دیدگاه علامه طباطبایی(ره) پیرامون نزول قرآن
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
بازخوانی دیدگاه علامه طباطبایی(ره) پیرامون نزول قرآن
پژوهشگران محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (سخنران)

چکیده

بازخوانی دیدگاه علامه طباطبایی(ره) پیرامون نزول قرآن