09 فروردین 1402
محمد مهدي شاهمرادي فريدوني

محمد مهدی شاهمرادی فریدونی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
تلفن: 011-35302604
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
دلالت معجزه
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
دلالت معجزه
پژوهشگران محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (سخنران)

چکیده

دلالت معجزه