06 فروردین 1402
محمد مهدي شاهمرادي فريدوني

محمد مهدی شاهمرادی فریدونی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
تلفن: 011-35302604
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
بینامتنی واژه صبر در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله) با قرآن کریم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
قرآن - صبر - مقام معظم رهبری – بینامتنی
پژوهشگران محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (نفر اول) ، سیده صدیقه یوسفی (نفر دوم)

چکیده

بینامتنیت یکی از رویکرد های دانش نشانه شناسی بوده که سعی دارد شکل گیری معنای متن توسط متون دیگر را مورد بررسی قرار داده و ارتباط آنها را مشخص نموده و به درک بهتر از متون کمک کند. پژوهش حاضر به روش بینامتنی در پی شناخت و تحلیلِ چگونگی و میزان تاثیر قرآن به عنوان متن غایب در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله) به عنوان متن حاضر می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد بیشترین تعامل بین بیانات ایشان و قرآن درخصوص کلید واژه صبر به صورت نفی متوازی بوده و میان بیانات ایشان و قرآن پیوند بسیار عمیقی وجود داشته و بکارگیری متن و مفاهیم قرآنی به صورت آگاهانه بوده است. همچنین مشخص شد بیشترین حضور متن قرآن در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله) در خصوص صبر از نوع بینامتنیت ترکیبی، مضمونی و واژگانی می باشد. از سوی دیگر مشخص گردید ایشان تسلط و اشرافیت بالایی بر بر مفاهیم قرآنی دارند و به خوبی توانسته اند متن قرآن را با مسائل روز پیوند زده و به همان معنا استفاده نمایند.