12 بهمن 1401
سيد مرتضي مظفري

سید مرتضی مظفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پلیمر
تلفن: 011-35305131
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

علایق پژوهشی

  • پلیمر، چسب، رزین، کامپوزیت، لاستیک، میکروکپسول
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمد رفیعی، سید مرتضی مظفری، حامد سلیمی کناری (1401) تأثیر غلظت عامل پخت 1- متیل ایمیدازول کپسوله شده با دیواره اپوکسی جامد بر خواص مکانیکی رزین اپوکسی علوم و تکنولوژی پلیمر: 34; 523-532
2
Sayed Morteza Mozaffari, Mohammad Hosain Beheshty (2020) Nanoclay-modified microcapsules as a latent curing agent in epoxy POLYMER BULLETIN: 78; 3103-3115
3
سید مرتضی مظفری، محمد حسین بهشتی (1397) مروری بر عوامل پخت تأخیری-گرمایی رزین اپوکسی علوم و تکنولوژی پلیمر: 31(5); 409-426
مقاله ارائه‌شده
1
Mansoor Arab Firoozjaei, Sayed Morteza Mozaffari, Hamed Salimi-Kenari (2021) The preparation method and properies of one-component epoxy powder adhesive as green adhesive 10th National Seminar of Chemistry and Environment, Iran, Ghochan
2
محمد رفیعی، سید مرتضی مظفری، حامد سلیمی کناری (1400) مروری بر تأثیر شرایط فرایندی پخت بر منحنی های آزمون دینامیکی مکانیکی حرارتی رزین اپوکس ی دی گلیسیدیل اتر بیسفنول آ پخت شده با عوامل ایمیدازولی هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران¡ مشهد
3
Sayed Morteza Mozaffari, Mohammad Hosain Beheshty (2020) Solid epoxy resin masterbatch containing latent curing agent 6 th National Congress On Applied Research In Chemistry And Chemical Engineering, Iran, Tehran
4
Sayed Morteza Mozaffari (2020) Optical Microscopy Investigations of Microcapsule-Type Latent Curing Agent Used Solid Epoxy as Shell 6 th National Congress On Applied Research In Chemistry And Chemical Engineering, Iran, Tehran
5
Sayed Morteza Mozaffari, Mohammad Hosain Beheshty, Sayed Mojtaba Mirabedini (2018) TGA/DSC investigations of encapsulated 1-methylimidazole Latent Curing Agent by Using Solid Epoxy Resin 13th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2018), Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته