20 بهمن 1401
مريم مهاجراني

مریم مهاجرانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کدپستی 95447-47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 01135302455
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان Fluorene-based boronic acids as fluorescent chemosensor for monosaccharides at physiological pH
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Fluorescence; Boronic acid; Fluorene; Saccharide; Chemosensor
مجله LUMINESCENCE
شناسه DOI 10.1002/bio.2776
پژوهشگران رحمان حسین زاده (نفر اول) ، مریم مهاجرانی (نفر دوم) ، مونا پوریوسف (نفر سوم)

چکیده

Two fluorene-based boronic acids, 9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl-2-boronic acid (1) and 9,9-dimethyl-9H-fluoren- 2,7-diyl-2,7-diboronic acid (2), were synthesized and their sensing abilities for detection of D-monosaccharides were investigated by fluorescence at physiological pH. It was found that both boronic acids 1 and 2 have high selectivity and sensitivity for D-fructose with stability constant of 47.2 and 412.9, respectively. The sensor 2 showed a linear response toward D-fructose in the concentration range from 5 × 10–5 to 10–1 mol L–1 with the detection limit of 2 × 10–5 mol L–1.