20 بهمن 1401
مريم مهاجراني

مریم مهاجرانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کدپستی 95447-47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 01135302455
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
Fatty acid composition and antioxidant activity of Ferula persica Boiss,
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Ferula persica, antioxidant activity, Fatty acid composition
پژوهشگران مریم مهاجرانی (نفر اول) ، شهربانو اسماعیلی (نفر دوم) ، رحمان حسین زاده (نفر سوم)

چکیده

The results of this study have shown that the aerial parts of the plant contain the unsaturated fatty acids: linoleic acld (40.6%) and linoleic acid (22.7%) as major components. The aqueous/methanoi extract of the Ferula was assigned highest amount of total phenolic and highest amount of total flavonoids. The methanol and methanol/water extracts were shown the high DPPH radical activity. The methanol/water extract has shown the most effective in the total antioxidant assay against the other extracts The antiradical and antioxidant activities of the methanol/water extract of Ferula persica wete correlated with the amounts of total phenolic and flavonoids. lt can be concluded that, this plant have the potential that can be used as an accessible source of natural antioxidants with consequent health benefits.