12 بهمن 1401
مرتضي عطايي

مرتضی عطایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستان شناسی-گرایش دوران اسلامی
تلفن: 011-52324870
دانشکده: دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی باستان شناسی- گرایش دوران اسلامی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1390 - 1395)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Rahele Koulabadi, Seyed Mehdi Mousavi Kouhpar, Morteza Ataie (2022) In Search of the Message of Srōš: Investigation of the Deity Srōš and his Iconography During the Sasanian Period مطالعات باستان شناسی: 30; 181-197
2
راحله کولابادی، مرتضی عطایی (1400) مینویی در جامۀ گیتی؛ بازتاب سنت دینی زردشتی در شمایل نگاری اورمزد در نقش برجسته های ساسانی مطالعات باستان شناسی پارسه: سال 5 شماره 18; 71-90
3
هانیه حسین نیا امیرکلائی، سید رسول موسوی حاجی، مرتضی عطایی، عبدالرضا مهاجری نژاد (1399) مطالعۀ نمونه های سفالین دوران اسلامی شهر تاریخی ناتل مطالعات باستان شناسی پارسه: سال 4، شماره 14 - ( 12-1399 ); 85-99
4
مرتضی عطایی (1399) نقدی بر ترجمه کتاب سفال اسلامی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: سال بیستم، شماره ششم; 223-242
5
سید رسول موسوی حاجی، مرتضی عطایی، مریم عسگری وشاره (1394) بررسی محتوایی و شکلی کتیبه های منظوم فارسی در سفالینه های دوران تیموری و صفوی نگره: دوره 10، شماره 36; 18 - 37
6
مرتضی عطایی، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوهپر، سید رسول موسوی حاجی (1393) بازشناسی شهر تاریخی عسکرمکرم براساس متون تاریخی و جغرافیایی جامعه شناسی تاریخی: دوره 6، شماره 3; 1 -30
7
مرتضی عطایی، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوهپر، سید رسول موسوی حاجی (1393) رُستَقُباد خوزستان و رُستَقُباد عراق بررسی جغرافیای تاریخی جای نام های مشابه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی: 16; 113 - 130
8
مرتضی عطایی، سید رسول موسوی حاجی، راحله کولابادی (1391) سفال منقوش گلابه ای (انواع، گستردگی، تاریخ گذاری) نگره: دوره 7 شماره 23; 71-88
مقاله ارائه‌شده
1
راحله کولابادی، مرتضی عطایی (1400) نگاهی دوباره به نقشمایه های دیونیزوسی بر ظروف سیمین ساسانی/ پساساسانی مازندران دومین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
2
مرتضی عطایی، محمد قمری فتیده، سید رضا موسوی (1400) گمانه زنی در محوطه «سوته قلعه» کجور دومین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
3
مرتضی عطایی (1398) شهر تاریخی عسکر مُکرم- خوزستان از بنیاد تا افول هفتمین همایش بین المللی باستان شناسان جوان، ایران¡ تهران
4
راحله کولابادی، مرتضی عطایی (1398) جایگاه و شمایل نگاری ایزد ماه در دوره ساسانی اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
5
مرتضی عطایی، راحله کولابادی