12 بهمن 1401
رمضان مهدوي آزادبني

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فلسفه
تلفن: 011-35302690
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فلسفه دین ، پنجاب ، هندوستان (1381 - 1384)
    عنوان رساله: رابطه میان عقل و ایمان در فلسفه دین آلوین پلنتینگا
بیشتر

علایق پژوهشی

  • فلسفه دین- فلسفه اخلاق -معرفت شناسی دینی- مطالعات اسلامی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
رمضان مهدوی آزادبنی، محمود دیانی، ایناز بخشی (1400) تحلیل شهودی هستی و استنباط وجود واجب نزد ابن سینا پژوهش های هستی شناختی: شمارۀ 20; 729-755
2
ملیحه احمدبایی، رمضان مهدوی آزادبنی، محمد اسماعیل قاسمی طوسی (1399) بررسی متافیزیکی مرگ اندیشی و پیامد های آن از دیدگاه علامه طباطبایی و هایدگر پژوهش های هستی شناختی: 17; 99-122
3
خدیجه آقاجانی کاسگری، رمضان مهدوی آزادبنی، محمد اسماعیل قاسمی طوسی (1399) بررسی دیدگاه معلمان در ارتباط با نقش روش آموزش باورهای دینی برسلامت روان دانش آموزان دخترانه متوسطه اول شهرستان بابلسر دین و سلامت: 8; 99-106
4
رمضان مهدوی آزادبنی، وحید داوری چهار ده (1396) تفتیش در هستی های محسوس و استنباط های متافیزیکی آن نزد افلاطون و ابن سینا پژوهش های هستی شناختی: 12; 95-111
5
آیناز بخشی، رمضان مهدوی آزادبنی (1396) تحکیم خانواده با تاکید بر مبانی انسان شناختی فلسفی الهیات قرآنی: 8; 61-72
6
رمضان مهدوی آزادبنی، سیده مریم علیزاده (1395) نقش معرفتی درد ورنج از دیدگاه قرآن کریم وروایات مطالعات قرآنی: 28; 71-91
7
رمضان مهدوی آزادبنی (1395) انسان شناسی تکاملی و بن بست اخلاقی آن با تاکید بر قانون طلایی پژوهش های اخلاقی: 1; 197-209
8
رمضان مهدوی آزادبنی، سیاوش حق جو، مصطفی رضا زاده (1395) بررسی اختلافات و اشتراکات تفاسیر عرفانی فریقین ذیل داستان حضرت موسی)ع(خضر) مطالعات تقریبی م