11 فروردین 1402
خديجه نصيري

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اصلاح نژاد دام(ژنتیک مولکولی)
تلفن: 011-35302217
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير سطوح مختلف اسيد آمينه متيونين بر عملكرد سيستم ايمني و بيان ژن اينترفرون گاما در جوجه هاي گوشتي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
1
مجله پژوهشهای علوم دامی ایران
شناسه DOI 10.22067/ijasr.v12i3.81829
پژوهشگران حمیدرضا سیدآبادی (نفر اول) ، خدیجه نصیری (نفر دوم) ، زهرا رودباری (نفر سوم) ، سید عبدالله حسینی (نفر چهارم) ، ابوالفضل اکبری (نفر پنجم)

چکیده

1