11 فروردین 1402
خديجه نصيري

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اصلاح نژاد دام(ژنتیک مولکولی)
تلفن: 011-35302217
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان تجزيه تحليل فيلوژنتيك ژن ND6 ژنوم ميتوكندري در مرغ بومي سيستان و بلوچستان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
1
مجله علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق)
شناسه DOI 10.22092/ASJ.2019.124521.1836
پژوهشگران احمد ابراهیم زاده آله اباد (نفر اول) ، خدیجه نصیری (نفر دوم) ، زهرا رودباری (نفر سوم)

چکیده

1