11 فروردین 1402
خديجه نصيري

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اصلاح نژاد دام(ژنتیک مولکولی)
تلفن: 011-35302217
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان Thyme oxymel by improving of inflammation, oxidative stress, dyslipidemia and homeostasis of some trace elements ameliorates obesity induced by high-fructose/fat diet in male rat
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
1
مجله Biomedicine and Pharmacotherapy
شناسه DOI https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110079
پژوهشگران مجید نیمروزی (نفر اول) ، جعفر ابوالقاسمی (نفر دوم) ، محمد حسین شریفی (نفر سوم) ، خدیجه نصیری (نفر چهارم) ، ابوالفضل اکبری (نفر پنجم)

چکیده

1