11 فروردین 1402
خديجه نصيري

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اصلاح نژاد دام(ژنتیک مولکولی)
تلفن: 011-35302217
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان Oil and extract of safflower seed improve fructose induced metabolic syndrome through modulating the homeostasis of trace elements, TNF-α and fatty acids metabolism
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
1
مجله JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
شناسه DOI https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.112721
پژوهشگران مجید نیمروزی (نفر اول) ، مائده رویوران (نفر دوم) ، علی زمانی (نفر سوم) ، خدیجه نصیری (نفر چهارم) ، ابوالفضل اکبری (نفر پنجم)

چکیده

1