11 فروردین 1402
خديجه نصيري

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اصلاح نژاد دام(ژنتیک مولکولی)
تلفن: 011-35302217
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان Safflower seed oil improves steroidogenesis and spermatogenesis in rats with type II diabetes mellitus by modulating the genes expression involved in steroidogenesis, inflammation and oxidative stress
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
1
مجله JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
شناسه DOI 10.1016/j.jep.2021.114139
پژوهشگران خدیجه نصیری (نفر اول) ، ابوالفضل اکبری (نفر دوم) ، مجید نیمروزی (نفر سوم) ، مائده رویوران (نفر چهارم) ، علیرضا محمدیان (نفر پنجم)

چکیده

1