01 فروردین 1402

علیرضا خصالی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر -دانشگاه مازندران -دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / اختر فیزیک
تلفن: 35343085
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اختر فیزیک ، فردوسی مشهد ، ایران (1375 - 1380)
    عنوان رساله: مطالعه ساختار دینامیکی و یونیدگی سحابیهای سیاره نما در سه بعد
  • فوق لیسانس اختر فیزیک ، فردوسی مشهد ، ایران (1369 - 1371)
    عنوان پایان‌نامه: ارائه مدلی جهت ساختار دینامیکی و یونیدگی سحابی سیاره ای IC418
بیشتر

علایق پژوهشی

  • محیط های میان ستاره ای
  • پلاسمای اخترفیزیکی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohammad Eskandari Cherati, Alireza Khesali (2020) Study of the structure of the inflow/outflow region in the self-gravitating standard accretion disks NEW ASTRONOMY: 81; 1-9
2
fatemeh karimzadeh, Alireza Khesali, Azar Khosravi salahedinkola (2020) Self-gravity in magnetized accretion discs as a result of a dynamo mechanism with outflows Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters: 493; 2101-2110
3
Mohamad Farahinezhad, Alireza Khesali (2018) The role of the global magnetic field and thermal conduction on the structure of the accretion discs of all models MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY: 478; 2819-2826
4
َAhad Haghani, Azar Khosravi salahedinkola, Alireza Khesali (2017) The thermo magnetic instability in hot viscose plasmas ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE: 362; 197
5
Azar Khosravi salahedinkola, Alireza Khesali (2017) Stability of radiation-pressure-dominated magnetized discs under a delayed viscosity prescription MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY: 472; 4251–4258
6
khadejeh Salahshoor, Kourosh Nozari, Alireza Khesali (2017) More on accreting black hole spacetime in equatorial plane ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE: 362; 24:1-13
7
Alireza Khesali, khadejeh Salahshoor (2016) Structure of relativistic accretion disk with non-standard model ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE: 361; 11
8
Najmeh Alipour Kafshgar, Alireza Khesali, Kourosh Nozari (2016) Dynamics of accretion disks in a constant curvature f(R)f(R) -gravity ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE: 361; 240: 1-11
9
Azar Khosravi salahedinkola, Alireza Khesali (2016) The effect of different models of viscosity on the Rossby wave and Toomre instability in accretion disks with self gravity ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE: 361; 1-8
10
Najmeh Alipour Kafshgar, Alireza Khesali, Kourosh Nozari (2015) von Zeipel surfaces and convective instability of accretion discs in modified gravity MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY: 454; 11
11
Alireza Khesali, khadejeh Salahshoor (2015) The effect of black hole spin by different viscosities on the stability of relativistic accretion disk ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE: 359; 9
12
Azar Khosravi salahedinkola, Alireza Khesali (2014) The effect of cosmic rays on the stability of hot dilute plasmas MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY: 444; 1334-1343
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!