19 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
عباس حسن عبدالامیر خلف، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، علی اکبر ایزدی فرد (1402) القرینة اللغویة وعلاقتها بسیاق المقام لدى الأصولیین: دراسة لسانیة فی آی الذکر الحکیم مجلة المصباح: 49; 279-308
2
عباس حسن عبدالامیر خلف، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، علی اکبر ایزدی فرد (1401) السیاق القرآنی بین ضوابط النص و مقتضیات المقام (تفسیر بحارالانوار الجامعه لدرر الائمه الاطهار للمجلسی الجزء الاول مثالا) دراسات اسلامیة معاصرة: 35; 493-510
3
زهره بقیعی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1401) بررسی فقهی و حقوقی معاملات افراد افسرده فقه: 112; 118-156
4
علی اکبر ایزدی فرد، الیاس یاری، مهرداد پاکزاد، مهدی طالقان غفاری (1401) امکان سنجی دادرسی علنی در فضای مجازی پژوهشنامه حقوق اسلامی: 57; 461-482
5
مهدی شاهنده، علی اکبر ایزدی فرد (1401) بررسی فقهی و حقوقی فاکتورینگ (عاملیت) با حق رجوع پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 68; 75-100
6
علی اکبر ایزدی فرد، حمزه نظرپور (1401) امکان سنجی مسئولیت مدنی در زیان های پسمانده های فضایی فقه: 109; 3469
7
حمزه نظرپور، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1400) بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ربات فقه و اصول: 127; 171-190
8
جابر اسماعیا زاده، نجاد علی الماسی، ربیعا اسکینی، علی اکبر ایزدی فرد (1400) چالش های تعارض قوانین ناشی از جهانی شدن اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران، انگلیس و اسناد بین المللی حقوق تطبیقی: 8; 29-45
9
مهدی طالقان غفاری، علی اکبر ایزدی فرد، ستاره ایوبی (1400) مسئولیت ناشی از زایمان تقویمی مطالعات حقوق خصوصی: 51; 763-782
10
مرتضی حاجی زاده، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد (1400) طراحی الگوی اسلامی تربیت جنسی برای کودکان با رویکرد فقهی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی: 52; 291-313
11
سیده فاطمه موسوی، علی اکبر ایزدی فرد، عابدین مومنی (1400) نفقه زوجه و مقاصد شریعت پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 64; 131-144
12
طاهره فرمنش، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1400) بررسی تعارض تبصره ماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی با استقالل قاضی مجتهد مطالعات فقه و حقوق اسلامی: 24; 351-384
13
علی اکبر ایزدی فرد، محمدمهدی زارعی، حسین شکریان (1400) تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت پژوهش های فقهی: 17; 151-174
14
سید حسن حسینی مقدم، علی اکبر ایزدی فرد (1399) اثر «نهی» نسبت به معاملات از منظر اصول فقه و حقوق ایران مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق: 14; 95-116
15
هدی جعفری، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1399) بررسی فقهی فرار از مالیات حکومتی اقتصاد و بانکداری اسلامی: 32; 31-51
16
علی فاتحی، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1399) امکان سنجی صدور حکم حکومتی در پیوند اعضاء محکومین به اعدام بدون اجازه محکوم علیه مطالعات فقه و حقوق اسلامی: 22; 78-98
17
رامین فغانی، محمدمهدی زارعی، سعید ابراهیمی، علی اکبر ایزدی فرد (1399) نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم شناسی عدالت فقهی پژوهش های فقهی: 2; 309-330
18
مریم غفوری، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1399) بررسی مبانی آرای شاذ و متفردات ابن ادریس حلی پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 60; 113-136
19
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1398) ماهیّت سرقت های مجازی (نقد ماده 11 و 11 قانون جرائم رایانه ای) مطالعات فقه و حقوق اسلامی: 21; 31-60
20
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1398) بررسی فقهی سرقت نفقه توسط زوجه فقه و اصول: 118; 29-48
21
عاتکه قاسم زاده، علی اکبر ایزدی فرد، سعید ابراهیمی (1398) ممنوعیت حبس زوج معسر مطالعات راهبردی زنان: 84; 51-68
22
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد، حسین شکریان (1398) بررسی فقهی موضوع شناسی اخراج متاع از حرز در سرقت مستوجب حد با نگاهی بر حکم سرقت های هیپنوتیزمی فقه و اصول: 51; 9-30
23
حمزه نظرپور، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1397) بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال آموزه های فقه مدنی: 18; 51-82
24
فرشید رجبی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1397) بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکی مطالعات فقه و حقوق اسلامی: 19; 161-184
25
فرشید رجبی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1397) بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 55; 97-118
26
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد، حامد عابدی (1397) تاملی فقهی در قاعده عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون (نقدی بر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی سال 92) فقه و اصول: 114; 9-29
27
حسین مهدوی نیا، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد (1397) استصحاب نزد صاحب مدارک از پذیرش تا انکار پژوهش های فقهی: 14; 307-327
28
حسین مهدوی نیا، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد (1397) استصحاب نزد صاحب مدارک؛ از پذیرش تا انکار پژوهش های فقهی: 14; 307-327
29
علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویان فر، سید مجتبی حسین نژاد (1397) عدالت نفسانی قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران دیدگاه های حقوق قضایی: 81; 29-52
30
عارف بشیری، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد (1397) بررسی فقهی و حقوقی مزایدۀ وسایل نقلیۀ توقیف شده توسط نهادهای انتظامی فقه: 93; 61-92
31
علی اکبر ایزدی فرد، علی صداقتی، مجید عباس تبار (1397) بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 51; 11-32
32
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1396) بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی جستارهای فقهی و اصولی: 9; 41-63
33
حبیب الله چوپانی مرسی، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1396) تأملی فقهی در حرزیت مکان های مجهز به دوربین مداربسته پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 46; 27-48
34
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1396) تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی فقه و مبانی حقوق اسلامی: 2; 281-308
35
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد، زینب السادات حسینی (1396) وثاقت محمدبن سنان در ترازوی نقد و بررسی علوم حدیث: 84; 128-158
36
مهدی رحمانی، حمید ابهری، علی اکبر ایزدی فرد (1396) بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج مطالعات راهبردی زنان: 76; 81-107
37
حسین کاویار ، فخرالدین اصغری، علی اکبر ایزدی فرد (1396) ماهیت ایجاب آموزه های فقه مدنی: 15; 31-57
38
علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی، اسماعیل قندور بیجارپس (1396) قلمرو قاعده «قبح عقاب بلا بیان» در شبهات موضوعیه مطالعات فقه و حقوق اسلامی: سال9-شماره16; 69-92
39
حبیب الله چوپانی مرسی، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1396) بررسی فقهی امکان توسعه رکن مادی جرم قذف به افعال غیرکلامی پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 47; 49-70
40
حبیب الله چوپانی مرسی، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1396) بررسی فقهی امکان توسعه رکن مادی جرم قذف به افعال غیرکلامی پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 47; 49-70
41
محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد، صالح منتظری (1396) عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر فقه و اصول: 108; 87-109
42
صالح منتظری، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد (1395) تأملاتی فقهی در ماده 665 قانون مجازات اسلامی جستارهای فقهی و اصولی: 5; 119-154
43
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395) بررسی فقهی قوادی اینترنتی فقه و اصول: 48; 9-25
44
علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی، سید مجتبی حسین نژاد (1395) بررسی اعتبار روایات تحف العقول علوم قرآن و حدیث: 1; 29-51
45
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395) بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 44; 29-56
46
علی اکبر ایزدی فرد، سید علی اکبر ربیع نتاج، سید مجتبی حسین نژاد (1395) نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین تحقیقات علوم قرآن و حدیث: 2; 1-31
47
علی اکبر ایزدی فرد، سید علی اکبر ربیع نتاج، سید مجتبی حسین نژاد (1395) نقد نگره ی تضغیف محمدبن عبید بن یقطین تحقیقات علوم قرآن و حدیث: دوره 13- شماره2; 1-31
48
علی اکبر ایزدی فرد، امیر محمد علیزاده (1395) بررسی فقهی و حقوقی احتکار در تجارت الکترونیک فقه و مبانی حقوق اسلامی: 1; 17-31
49
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395) بررسی فقهی قتل در فضای مجازی مطالعات فقه و حقوق اسلامی: 14; 7-34
50
علی اکبر ایزدی فرد، رزاق ادبی فیروزجایی، احمد مرتاضی، محمدمهدی زارعی (1395) درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی ادبیات عرفانی: 1; 35-62
51
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395) تحلیل فقهی-حقوقی مجازات جیب بُر(طرار) جستارهای فقهی و اصولی: سال 2 شماره 2; 9-33
52
سعید ابراهیمی، علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویار (1393) بیع شرط و عقد اجاره پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 38; 11-28
مقاله ارائه‌شده
1
محمد صابر باقری، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1398) بررسی فقهی و حقوقی حضور زنان در اماکن ورزشی همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی، ایران¡ مسهد
2
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395) جایگاه فقه الکترونیک در تمدن اسلامی اولین کنفرانس بین المللی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی - ایران، قم - 19 اسفند 1395، ایران¡ قم
3
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395) جایگاه قواعد فقه در تمدن اسلامی اولین کنفرانس بین المللی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی - ایران، قم - 19 اسفند 1395، ایران¡ قم
4
علی اکبر ایزدی فرد، سیده نجیبه موسوی چاشمی (1395) خیارات بر مبنای عدالت معاملاتی سومین کنگره بین المللی عدالت ، مطالعات حقوقی قضایی، ایران¡ تهران
5
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395) تحلیل مفهوم عدالت در قضا و حقوق جزا کنفرانس بین المللی حقوق و علوم جزای اسلامی، ایران¡ تهران
6
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395) مناسبت بین حکم و موضوع کنفرانس بین المللی حقوق و علوم جزای اسلامی، ایران¡ تهران
7
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395) بررسی ماهیت اکراه و آثار آن از منظر فقه امامیه کنفرانس بین المللی حقوق و علوم جزای اسلامی، ایران¡ تهران
8
حبیب الله چوپانی مرسی، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد (1395) مبانی تطبیق پذیری حقوق جزای اسلامی در مواجهه با تحولات زمانه کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی، ایران¡ تهران
9
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395) پیوندبین عرفان عملی و اخلاق با تطبیق بر اخلاق عحقوق محور در سیره و سبک زندگی پیامبر اکرم کنگره بین المللی زبان و ادبیات، ایران¡ مشهد
10
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395) تاملی در الحاق هیپنوتیزم به سحر دومین کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی، ایران¡ تهران
11
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395) اخلاق حقوق محور در سیره و سبک زندگی امام رضا (ع) همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت، ایران¡ قم
12
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395) اخلاق حقوق محور در سیره و سبک زندگی امام رضا )ع( ملی علوم انسانی، ایران¡ قم
13
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395) کفائت در نکاح از دیدگاه اسلام ملی علوم انسانی، ایران¡ قم
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سمیه رحمانی زاده، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1400) بررسی فقهی و حقوقی تعلیق عقود
2
طاهره فرمنش، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1399) استقلال قاضی از منظر فقه و حقوق
3
طاهره کریمی محلی، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج، علی اکبر ایزدی فرد (1399) نقل به معنا در روایات و بررسی پیامدهای آن
4
مریم غفوری، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1398) بررسی مبانی آراء غیر مشهور ابن ادریس حلی
5
فرشید رجبی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1397) نقش توبه در مجازات در فقه فریقین
6
حامد جاهد پورد، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد (1397) بررسی فقهی و حقوقی احکام و آثار مقبوض به عقد فاسد در معاملات نوظهور
7
مائده یونسی، سعید ابراهیمی، علی اکبر ایزدی فرد (1395) بررسی فقهی وحقوقی مبانی جبران خسارت ناشی از ضمان درک
کتاب
1
علی اکبر ایزدی فرد، حسین شکریان (1401) قاعده نفی عسر و حرج و تعارض آن در فقه و حقوق شابک:978-622-5898-30-1
2
علی اکبر ایزدی فرد، علی پیردهی حاجیکلا (1400) اصول فقه حقوقی شابک:978-622-7222-09-4
3
محمد شریفی، علی اکبر ایزدی فرد، حبیب اله حلیمی جلودار، رمضان مهدوی آزادبنی، کوروش نوذری، مهران رضائی (1398) بررسی آرا و اندیشه های علامه طباطبایی (ویژه نامه نشست علمی مهرتابان در دانشگاه مازندران )
4
حبیب الله چوپانی مرسی، علی اکبر ایزدی فرد (1398) حقوق جزای اسلامی وتحولات زمان شابک:978-622-225-140-6
5
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1397) فقه جزایی الکترونیک شابک:978-600-6615-60-8
6
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1397) اخلاق حرفه ای قضا در تمئن اسلامی و نقش آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شابک:978-600-8865-37-7
7
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1397) اندیشه های فقهی (جزایی) شابک:987-600-5356-91-5
8
علی اکبر ایزدی فرد، علی حسینعلی زاده (1395) اقرار در فقه اسلامی و مقایسه آن با قانون مدنی شابک:978-600-5356-38-0
9
علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395) فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شابک:978-600-761177-7
10
علی اکبر ایزدی فرد، علی پیردهی حاجیکلا (1394) اصول فقه نموداری شابک:978-600-346-199-4
11
علی اکبر ایزدی فرد، علی پیردهی حاجیکلا (1394) مباحث حقوقی شرایع الاسلام شابک:978-600-95099-3-5
12
محمد نبی پور، علی اکبر ایزدی فرد (1394) قصاص ودیات در دین اسلام مطالعه تطبیقی بین مذاهب اسلامی شابک:978-600-193-307-3
13
علی اکبر ایزدی فرد، علی پیردهی حاجیکلا (1394) اندیشه های فقهی (حقوقی) شابک:978-600-95099-7-3
14
علی اکبر ایزدی فرد، علی پیردهی حاجیکلا (1393) اصول فقه در قوانین موضوعه شابک:978-964-6842-66-3
15
علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویار (1390) اندیشه های فقهی (حقوقی- اقتصادی) جلد 1 شابک:978-600-158-088-8
16
علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویار (1390) اندیشه های فقهی (حقوقی- اقتصادی) جلد 2 شابک:978-600-158-089-5
17
علی اکبر ایزدی فرد (1390) رساله فقهیه (صلاةو صوم) جلد 3 شابک:987-964-2571-87-1
18
علی اکبر ایزدی فرد (1388) رساله فقهیه (صلاة) جلد 2 شابک:978-964-2571-44-4
19
علی اکبر ایزدی فرد (1387) رساله فقهیه ( تقلید ،طهارت،صلاة) جلد 1 شابک:978-964-2571-30-7
20
علی اکبر ایزدی فرد (1386) قواعدفقه شابک:978-964-6764-16-9
21
علی اکبر ایزدی فرد، محمد قنبر زاده (1386) بررسی بازاریابی شبکه ای شابک:978-964-6746-21-3
22
علی اکبر ایزدی فرد، محمد ابراهیم قدوسی (1385) بررسی فقهی وحقوقی پرداخت دیه از بیت المال شابک:978-964-6746-22
23
علی اکبر ایزدی فرد (1380) حیله های شرعی (بخش عقود) شابک:964-6433-13-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!