03 شهریور 1398

ایرج اسدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر - پردیس مرکزی دانشگاه مازندران-دانشکده هنر و معماری-گروه شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شهرسازی
تلفن: 35302770
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

تحصیلات

  • فوق لیسانس شهرسازی-گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای (1377 - 1380)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
ایرج اسدی (1395) چرا منطقه کلان‏شهری تهران به نظام مدیریت و حکمروایی ویژه منطقه‏ای نیاز دارد هنرهای زیبا معماری و شهرسازی: دوره 21، شماره 1، بهار 1395،; صفحه 5-16
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!