12 بهمن 1401
همايون حاج محمد حسيني

همایون حاج محمد حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / هنر های اسلامی
تلفن: 011-35302760
دانشکده: دانشکده هنر و معماری