11 فروردین 1402
فاطمه علمي

فاطمه علمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 01135305124
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
تصویربرداری شیمیایی از بافت سرطان پستان به وسیله میکرواسپکتروسکوپی فروسرخ
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
میکرواسپکتروسکوپی-سرطان پستان-فرو سرخ
پژوهشگران فاطمه علمی (نفر اول)

چکیده

سرطان پستان یکی از سرطان های بدخیم در میان زنان در سراسر جهان است. بنابراین تشخیص سریع و زودهنگام این بیماری اهمیت بسزایی دارد. طیف بینیFT-IR این امکان را برای بررسی تغییرات شیمیایی ظریف در بافت را فراهم نموده است. دراین تحقیق، ترکیب بافت کارسینومای تهاجمی مجرای پستان توسط طیف بینی FT-IR بررسی شد. این تکنیکب بررسی ترکیبات شیمیایی را در درون بافت با ضخامت چند میکرونی فراهم می کند. کارسینومای تهاجمی مجرای پستان توسط یک توده در پستان با سلولهای سرطانی احاطه شده و توسط بافت همبند جای زخم ساخته شده ناشی از سرطان، مشخص می شود. مهم ترین تغییرات بین بافت سرطانی و غیر سرطانی پستان در ارتعاشات استر و گروه-های فسفا دی استر DNA رخ می دهد. این مسئله دلالت می کند که فرآیند فسفوریلاسیون معمولا در مقاطع بافتی کارسینوماتوز رخ می دهد. توزیع پروتئین ها و کربوهیدرات موجود در بافت کارسینوماتوز تایید شده است. این نتایج نشان می دهد که طیف بینیFT-IR فرصت منحصر به فردی برای مطالعه نمونه های بیولوژیکی با تفکیک پذیری فضایی محدود شده توسط حد نزدیک به پراش نور مادون قرمز ارائه می دهد.