09 بهمن 1401
بهزاد اسلام پناه

بهزاد اسلام پناه

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اختر فیزیک و کیهان شناسی
تلفن: 01132302695
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان Black-hole solutions correspondence between conformal and massive theories of gravity
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
massive gravity, conformal gravity, black hole solution
مجله Europhysics Letters
شناسه DOI 10.1209/0295-5075/125/60006
پژوهشگران بهزاد اسلام پناه (نفر اول) ، سید حسین هندی (نفر دوم)

چکیده

In this work, a correspondence between black-hole solutions of conformal and massive theories of gravity is found. It is seen that this correspondence imposes some constraints on parameters of these theories. What is more, a relation between the mass of black holes and the parameters of massive gravity is found. Indeed, the acceptable ranges of massive gravity parameters (c1 and c2) are found. It is shown that by considering the positive mass of black holes, some ranges of c1 and c2 are acceptable.