09 بهمن 1401
اميرحسين جعفريه

امیرحسین جعفریه

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - مهندسی سازه و زلزله
تلفن: 011-35302905
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی عمران - سازه و زلزله ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1385 - 1393)
  عنوان رساله: تاثیر بلندشدگی جزئی فونداسیون بر عملکرد لرزه ای سازه ها
 • فوق لیسانس مهندسی عمران - مهندسی زلزله ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: طراحی سازه بر اساس تغییرمکان با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
 • لیسانس مهندسی عمران - عمران ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1377 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: کنترل غیر فعال سازه ها
بیشتر

علایق پژوهشی

 • اندرکنش خاک و سازه
 • طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد
 • کنترل غیرفعال سازه ها
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Horr Khosravi, Saeid Abdi, Amir Hossein Jafarieh (2022) Seismic force demand on RC shear walls for direct displacement-based design Structural Concrete: Volume 23, Issue 3; 1508-1532
2
Amir Hossein Jafarieh, Mohammad Yekrangnia (2021) Assessment of the seismic performance of structures designed based on uniform ductility pattern numerical methods in civil engineering: V 6, n 2; Pages 25 - 35
3
امیرحسین جعفریه، محمد علی قناد (1400) تاثیر رفتار غیرخطی خاک و بلند شدن فونداسیون بر پاسخ لرزه ای سازه های تکدرجه آزادی غیرارتجاعی مهندسی سازه و ساخت: دوره 8 ، شماره 3; صفحه 135 - 153
4
5
Behnoud Ganjavi, Amirali Hadinejad, Amir Hossein Jafarieh (2019) Evaluation of ground motion scaling methods on drift demands of energy-based plastic designed steel frames under near-fault pulse-type earthquakes STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES: Volume 32, Number 1; 91-110
6
Amir Hossein Jafarieh, Mohammad Ali Ghannad (2014) The effect of foundation uplift on elastic response of soil-structure Systems International Journal of Civil Engineering: Volume 12, Issue 2 And A (Transaction A: Civil Eng; 244-256
7
Mohammad Ali Ghannad, Amir Hossein Jafarieh (2014) Inelastic displacement ratios for soil–structure systems allowed to uplift Earthquake Engineering and Structural Dynamics: 43; 1401-1421
مقاله ارائه‌شده
1
امیرحسین جعفریه، احمد رضا همتی (1400) ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﺮزه ای ﻗﺎب ﺧﻤﺸﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺧﺎک و ﺳﺎزه اولین کنفرانس ملی «مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستمهای پایدار، ایران¡ گرگان
2
امیرحسین جعفریه، ایمان اسماعیلی پایین افراکتی (1398) بررسی توزیع شکل پذیری در ارتفاع برای سازه های چند درجه آزادی برشی با در نظر گرفتن الگوهای مختلف بارگذاری جانبی ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، ایران¡ تهران
3
امیرحسین جعفریه، محمد علی قناد (1397) بررسی و اصلاح الگوریتم استاتیکی غیرخطی مورد استفاده در دستورالعمل های لرزه ای به منظور درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه و بلندشدن فونداسیون اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران، معماری و شهرسازی، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • ارزیابی لرزه ای و مقاومسازی ساختمان های تامین اجتماعی (1384 - 1385)
 • ارزیابی لرزه ای و مقاومسازی ساختمان مرکزی وزارت نفت (1381 - 1382)
بیشتر