1403/03/11
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین HIIT به همراه مکمل کراتین بر پروتئین استرسی سیستمیک: مطالعه نیمه تجربی جنسیت و نوع ریکاور
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پروتئین شوک گرمایی، جنسیت، ریکاوری فعال، کراتین
سال 1402
مجله مجله علوم پزشکی رازی
شناسه DOI
پژوهشگران سید زلیخا هاشمی چشمی ، ولی اله دبیدی روشن

چکیده

زمینه و هدف: کراتین یکی از محبوب‌ترین وگسترده‌ترین مکمل‌های مورد استفاده ورزشکاران است که باعث افزایش قدرت وتوده بدون چربی می‌شود. هدف از این تحقیق تعیین، تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا به همراه مصرف مکمل کراتین و دو نوع ریکاوری فعال داخل و خارج آب بر پروتئین شوک گرمائی زنان و مردان شناگر بود. روش کار: در این مطالعۀ نیمه تجربی، 32 شناگر (16 مرد و 16 زن) غیرحرفه‌ای دارای سابقه تمرینی حداقل 6 ماه شنا و مقام در سطح شهر با میانگین توان بی هوازی بالاتنه 497 وات بر کیلوگرم شرکت کردند. مردان و زنان هریک بطور تصادفی به دو زیر گروه ریکاوری داخل آب (8 مرد و 8 زن) و ریکاوری خارج آب (8 مرد و 8 زن) تقسیم شدند. تمام گروه‌ها، 6 وهله شنای سرعتی 50 متر با فاصله استراحتی 120 ثانیه‌ای (با توجه به نوع ریکاوری داخل و خارج آب) را در قبل و پس از 6 روز مکمل‌گیری کراتین (4 وعده 5 گرمی در روز و به مدت 6 روز) اجرا کردند. داده‌ها با آزمون تحلیل واریانس دو طرفه با اندازه‌گیری مکرر بررسی شد. یافته‌ها: اگرچه اجرای 6 وهله فعالیت HIIT منجر به افزایش HSP تاثیر تمرین HIIT و مکمل کراتین با ریکاوری فعال داخل و خارج از آب بر درهردوگروه شد، اما این تفاوت بین مردان و زنان معنادار نبود. در هر دوگروه، نوع ریکاوری داخل در مقایسه با خارج آب تاثیر معناداری بر مقادیر HSP72 نداشته است. همچنین مکمل‌گیری یک هفته‌ای کراتین تاثیر معناداری بر تعدیل مقادیر HSP72 متعاقب اجرای فعالیت HIIT نداشته است. با این وجود، اثربخشی مکمل‌گیری کراتین به ویژه در 3 وهله دوم فعالیت HIIT مشهودتر بود. نتیجه‌گیری: استفاده ازمکمل کراتین به‌همراه ریکاوری فعال داخل آب به ویژه در وهله‌های پایانی فعالیت‌های شدید تکراری می‌تواند به عنوان یک استراتژی کمکی مورد توجه شناگران در هر دو جنس قرارگیرد.