1403/05/02
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
پایان نامه برتر جشنواره ملی جسابی
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
پایان نامه برتر جشنواره ملی جسابی
سال 1400
پژوهشگران ولی اله دبیدی روشن

چکیده

پایان نامه برتر جشنواره ملی جسابی