1403/03/11
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهشگر برتر
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
تقدیرنامه
سال 1401
پژوهشگران ولی اله دبیدی روشن

چکیده

پوهشگر برتر دانشگاه