1403/04/26
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو کمیته اخلاق زیستی
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
کمیته اخلاق
سال 1400
پژوهشگران ولی اله دبیدی روشن

چکیده

لطفا ابلاغ را ببینید