06 فروردین 1402

علی توفیقی نیاکی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 09111111111
دانشکده:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ali Towfighi, Omid Naser Ghodsi, Mohammad Saeedhoseini (2015) Phase transition in multi-scalar-singlet extensions of the Standard Model Physics Letters B: 748; 208-211
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!