20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان Selective Oxidation of Hydrocarbons and Alcohols Using Phen-MCM-41 as an Efficient Co-Catalyst in Combination with NHPI-Based Nano-Magnetic Catalyst
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
N-Hydroxyphthalimide. Nanomagnetic catalyst. Catalytic oxidation. Benzyl alcohols. Hydrocarbons
مجله ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL
شناسه DOI https://doi.org/10.1080/00304948.2020.1716434
پژوهشگران رحمان حسین زاده (نفر اول) ، محمد مواجی (نفر دوم) ، محمود تاجبخش (نفر سوم) ، زهرا لاسمی (نفر چهارم) ، نورا عقیلی (نفر پنجم)

چکیده

In this study, MCM-41 immobilized o-phenanthroline (Phen-MCM-41) was prepared and employed as an effective heterogeneous co-catalyst in combination with nano magnetite-supported N-hydroxyphthalimide (Fe3O4@NHPI) for catalytic oxidation of hydrocarbons and alcohols. This co-catalyst was characterized by TGA, FT-IR, FESEM-EDX, XRD and BET techniques. It could be simply recovered and reused several times without significant loss of its co-catalytic activity.