20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان Synthesis of unsymmetrical ureas and S-thiocarbamates under catalyst-free conditions in [BMIM]BF4 ionic liquid
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Ionic liquid, Unsymmetrical ureas, S-thiocarbamates, [BMIM]BF4
مجله HETEROATOM CHEMISTRY
شناسه DOI 10.1002/hc.21244
پژوهشگران رحمان حسین زاده (نفر اول) ، محمود تاجبخش (نفر دوم) ، نورا عقیلی (نفر سوم)

چکیده

Unsymmetrical ureas and Sthiocarbamates were prepared in good to excellent yields by direct condensation of phenylurea with amines and thiols in 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ([BMIM]BF4) without the addition of any additives. The [BMIM]BF4 ionic liquid is a mild medium and can be recycled and reused several times.