20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان Solvent-free synthesis of 6-unsubstituted dihydropyrimidinones using 2-pyrrolidonium bisulphate as efficient catalyst
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
6-unsubstituted dihydropyrimidinone, 2-pyrrolidonium bisulphate, enaminone, alde-hyde, urea/thiourea
مجله CHEMICAL PAPERS
شناسه DOI DOI:10.1515/chempap-2016-0048
پژوهشگران حشمت اله علی نژاد (نفر اول) ، محمود تاجبخش (نفر دوم) ، محبوبه زارع (نفر سوم) ، محبوبه موسوی (نفر چهارم)

چکیده

A one-pot three-component Biginelli-like reaction of enaminones, aldehydes with urea/thiourea in the presence of 2-pyrrolidonium bisulphate as an acidic ionic liquid catalyst for the preparation of 6-unsubstituted dihydropyrimidinones is described. The excellent yield, short reaction time, simple procedure and avoidance of the use of organic solvents are some advantages of this method