20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان FeCl3·6H2 O as a green and readily available catalyst for the synthesis of 1-oxo-hexahydroxanthenes by the condensation of salicylaldehydes with 1,3-diketones in aqueous media
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Catalytic reactions, FeCl3·6H2O, Green chemistry. 1-Oxo-hexahydroxanthenes, Organic synthesis
مجله TETRAHEDRON LETTERS
شناسه DOI doi: 10.1016/j.tetlet.2015.11.088
پژوهشگران محمود تاجبخش (نفر اول) ، مرضیه حیدری (نفر دوم) ، رحمان حسین زاده (نفر سوم) ، محمد رضا عزیزی امیری (نفر چهارم)

چکیده

A facile and efficient method for the synthesis of 1-oxo-hexahydroxanthenes catalyzed by FeCl 3•6H 2O is described. The iron-catalyzed condensation of salicylaldehydes with cyclic 1,3-diketones afforded 1-oxo-hexahydroxanthene derivatives in a good to excellent yields at room temperature. The use of water as a green solvent, purification of the products by non-chromatographic methods, catalyst reusability and high yields are some of the advantages of this protocol.